We zijn blij dat we Ventilatie Techniek Brabant (Mario van der Putten) bereidt hebben gevonden om onze vereniging te sponsoren. Namens alle leden willen wij hen bedanken