Wat is twirlen?

De sport “Baton-Twirling” vindt haar oorsprong op de Samoa-eilanden en is ontwikkeld uit ’n vechtsport, waarbij men ingewikkelde bewegingen maakte met stokken die men batons noemde. In de theaters van Noord-Amerika werd dit volksgebruik opgevoerd en kreeg steeds meer belangstelling. Het basisprincipe was dat de batons gedraaid werden, waardoor het de Engelse naam “twirling” mee kreeg. Eén en ander werd verder ontwikkeld en ging steeds meer de sportieve kant op. Doordat het twirlen ingevoerd werd bij de leider van een “Marchingband”, die met zijn dirigeerstok enkele twirls uitvoerde, ontstond de majorette. Europa maakt hier kennis mee door een gastoptreden. In Nederland werd het twirlen als sport in 1975 geïntroduceerd door een Amerikaanse docent.

Dance twirl

Dancetwirl is een combinatie van alle vormen van dansbeweging, batontwirling, arm- been-, lichaams-, hoofd- en voetbewegingen, gezet op muziek. Het is een expressie van bewegingen en ritme, gecreëerd in schoonheid en harmonie tussen de twirler, de muziek en het publiek (jury). Dancetwirl dient hoogteverschillen te hebben, een goede ruimteverdeling, een introductie, een hoogtepunt (climax) en een einde. De bewegingen dienen voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts en diagonaal te zijn. Er mogen niet te veel herhalingen in voorkomen.

Een dancetwirl routine wordt beoordeeld op 5 rubrieken. De categorie choreografie is erg belangrijk. Gelet wordt op de compositie (dansen in kombinatie met twirling), de doorgaande bewegingen (follow through) en het juiste gebruik van de bestanddelen. Men dient dezelfde stijl van twirling als dansen op muziek toe te passen (bijv. bij langzame muziek, langzame twirls en bij snelle muziek, snelle twirls). Tevens dient men te zorgen voor het juiste gebruik van het ritme en de muziekfacetten en het gebruik van verschillende poses en patronen. Denk verder aan maatverschillen en let vooral op het goede samengaan van de uitvoering op de muziek. Gebruik de gehele vloer.

Bij het dansen dient men gebruik te maken van veel variatie, snelheid en vloeiendheid van de dansbewegingen (lichaam, hoofd, armen, benen en voeten). Verder is de moeilijkheidsgraad van belang en de kwaliteit van de bewegingen en de wijze waarop de bewegingen worden uitgevoerd. Voor wat betreft de baton is de variatie van de batonbewegingen (u-vorm), de moeilijkheidsgraad en het nivo van de batoncombinaties of series van belang. De nadruk ligt bij een dancetwirl niet op het twirlen, maar op het dansen.

Sommige twirlers maken de fout om van hun twirlroutine, met toevoeging van enkele danspassen, een dancetwirl te maken. De techniek (het ritme en de timing), de juiste stijl (in elke vorm) en de korrekte uitvoering worden ook beoordeeld. Er dient controle over de baton, het lichaam, de armen, benen, voeten en handen (vrije hand) te zijn. De twirler zal een goede combinatie van baton en lichaam in acht moeten nemen. Daarnaast is het van belang om (bijv. in een team) te letten op gelijkheid in stijl en op precisie.

Tenslotte het showmanschap, de entertaining, het vermaken van het publiek en de jury. Zorg dat je tijdens de routine zelfvertrouwen hebt. Verder is gratie (je indruk, postuur, instelling en houding) zeer belangrijk. Let er tevens op dat het geheel er professioneel uitziet. Je verschijningsvorm, je gezichtsuitdrukking en het gevoel van de muziek horen ook bij het showmanschap.

Nieuwsgierig?

Bent u nieuwsgierig of twirlen iets voor uw dochter/zoon is? Kom gerust samen een keer kijken tijdens een training. Ze kunnen het twirlen uitproberen en kijken of ze het leuk vinden. Tijdens de training is er altijd iemand aanwezig, die u persoonlijk kan vertellen wat twirlen precies is, waar onze vereniging voor staat en wat we allemaal doen. Dus … tot ziens op onze training ??